Минусови хладилни камери

минусови хладилни камери

Минусовите /нискотемпературни/ хладилни камери поддържат температура Т= -18÷-25°C

Те се разделят на:

          -  минусови камери за замразяване на хранителни продукти

          -  минусови камери за съхранение на хранителни продукти (когато се внася замразен продукт)


Изготвяне на оферта за актуални и точни цени на хладилни камери.
Табл. 3 Препоръчителни условия за съхранение на хранителни продукти в замразено състояние

Наименование на продукта Температура на съхранение, °C Относителна влажност, % Приблизителен срок на съхр. Температура на замръзване, °C
Месо -24÷-18 90-95 4-8 мес. -
Масло -23,3 80-85 12-20 мес. -
Сладолед 10% мазнина -28÷-26 90-95 3-23 мес. -6,1
Сладолед в канти -29÷-18 85 - -
Плодове -20÷-18 85-90 - -
Зеленчуци -20÷-18 85-90 - -
Сушени фурми -17,7÷0 75 6-12 мес. -15,7
Хляб -18 95 3-13 седм. -1,2


Хладилни камери - ФРИГО КЪНЕКТ ЕООД © 2016

посетете още: Професионални и уреди за дома , тунинг магазин , онлайн тунинг магазин и детски дрехи