Планиране

  • Точното планиране и подбор на елементите в една хладилна камера /хладилен агрегат, въздухоохладител, ел. инсталация, панели и др./ зависи от коректно подаденото задание от страна на клиента. Тъй като клиентите не са хладилни специалисти, те често изпитват трудност в подаването на точна информация. Именно затова ние оказваме пълното си съдействие и заедно с тях стигаме до това, от което имат нужда.  
  • За да гарантираме постигането на зададената температура използваме специализиран софтуер за изчисляване на топлинния баланс и подбор на хладилните инсталации. Винаги се стремим към високата енергийна ефективност.
  • За по специфични проекти черпим знания от консултанти и проектанти от Хранително-вкусовият университет (УХТ) гр. Пловдив.