Задание за изготвяне на оферта

Внимание! Всички полета маркирани със "*" са задължителни!
Попълването на останалите полета не е задължително, но е препоръчително за да можем да Ви изготвим възможно най-точна оферта!

Изпълнител:

Хладилни камери - ФРИГО КЪНЕКТ ЕООД
ФРИГО КЪНЕКТ ЕООД
BG България
4000 - Пловдив
бул. Коматевско шосе № 26
Телефон:
0883330681
e-mail адрес:
info@frigoconnect.com

Възложител:


1. Оферта за:


/ термоизолационна конструкция + хладилно оборудване /

/ ако вече имате изградена хладилна камера /

/ в случай, че има кой да Ви го монтира /

2. Вид хладилна камера:


на вече охладени или замразени продукти

при внасяне на топъл продукт


3. Технически характеристики на хладилната камера:

- размери на камерата:

- вид и размер на вратата:

Ако желаете хладилната камера да има повече от една врата, моля опишете количеството, вида и размерите на всяка в полето: "Специфични изисквания"

- местоположение на камерата:- конструкция на сградата:


- вид под:


4. Характеристики на съхранявания продукт:
Начин на подреждане на продукта:

Начин на придвижване в камерата:


5. Друго важно за Вас: