Норми за отстояние

  • Нормите за отстояние в хладилните камери може да се видят от следната таблица:
  • Табл. 2 Норми за размерите на неизползваемите участъци в камерите 

Участъци

Норми, m
Отстъпи от стените 0.30
Отстъпи от въздушните канали 0.30
Отстъпи от тавана или от таванните въздухоохладители 0.20
Отстъпи между палетите 0.10
Ширина на пътеките и коридорите (без използване на електрокар) 1.20-2.00
Ширина на пътеките и коридорите (при използване на електрокар) 2.40-3.00


Хладилни камери - ФРИГО КЪНЕКТ ЕООД © 2016

посетете още: Професионални и уреди за дома , тунинг магазин , онлайн тунинг магазин и детски дрехи